DỊCH VỤ DỊCH VỤ

Xử lý ảnh viễn thám

Xử lý ảnh viễn thám là dịch vụ nắn chỉnh hình học và tăng cường chất lượng của dữ liệu ảnh viễn thám phục vụ việc thu nhận, chiết xuất ra các thông tin cần thiết một cách dễ dàng, nhanh chóng và chính xác. Sản phẩm của dịch vụ này bao gồm các ảnh viễn thám được nắn chỉnh đưa về hệ tọa độ (vd. hệ tọa độ VN2000, WGS 84); Các sản phẩm ảnh viễn thám được đưa về hệ tọa độ bản đồ sử dụng mô hình vật lý, điểm khống chế ảnh và mô hình số độ cao; Các sản phẩm được xử lý phổ, tăng cường chất lượng hình ảnh, loại bỏ mây, ghép cảnh …

Giải đoán các thông tin chuyên đề các dự án

Các thông tin được chiết xuất từ ảnh viễn thám rất đa dạng và mang tính khách quan cao như: - Vị trí địa lý và đặc điểm hình học (kích thước, hình dạng) - Các thông tin chuyên đề như lớp phủ thực vật, loại hình sử dụng đất, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước… - Các thông tin mang tính diễn biến (dựa trên các ảnh đa thời gian) ví dụ như xói lở đường bờ, biến đổi dòng chảy…

Xây dựng bản đồ và cơ sở dữ liệu chuyên đề

Hiện nay ảnh vệ tinh kết hợp với công nghệ Viễn thám và GIS trong công tác thành lập bản đồ đã hạn chế được rất nhiều những khó khăn về kinh phí cũng như thời gian thành lập bản đồ. Mặt khác do tính chất đa thời gian của Viễn thám mà thông tin được táchchiết từ tư liệu Viễn thám có khả năng phản ánh khách quan và đảm bảo tính thời sự, rất thuận lợi cho việc nghiên cứu biến động. Rất nhiều các bản đồ chuyên đề đã được thành lập bằng công nghệ viễn thám và GIS

Tư vấn - thiết kế dự án

Cục viễn thám quốc gia có đủ năng lực vận hành hệ thống thiết bị của dự án và thực hiện tốt nhiệm vụ xử lý, cung ứng tư liệu viễn thám cho các ngành và các địa phương. Đồng thời, giữ vai trò là người cung cấp chính thức, duy nhất các loại hình tư liệu viễn thám ở nước ta và hỗ trợ các ngành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ viễn thám. Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám. Lực lượng tư vấn tích cực tham gia giúp chủ đầu tư trong các dự án từ khâu đầu đến khâu cuối, ...

Công tác đào tạo

Trong nhiều năm qua, Cục viễn thám quốc gia đã chủ động đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm kỹ thuật trong lĩnh vực viễn thám. Tham gia đào tạo chuyển giao công nghệ, hướng dẫn sử dụng sản phẩm các dự án: “Theo dõi biến động nguồn nước, các hoạt động khai thác sử dụng nước ở ngoài biên giới phía thượng nguồn lưu vực sông Hồng, sông Mê Công”, “Kiểm kê đất”.

Tin tức Tin tức

SẢN PHẨM SẢN PHẨM

LIÊN HỆ

Trung tâm Thông tin và dữ liệu Viễn thám

79 Văn Tiến Dũng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

024.37.638.847 - 0913.003.951

ttttdlvt@monre.gov.vn